Trubky ocelové podélně svařované závitové - charakteristika

Závitové trubky podélně svařované se vyrábějí z pásové oceli válcované za tepla. Pro svařování se používá vysokofrekvenčního proudu s indukčním přenosem proudu na povrch trubky, který zaručuje dokonalé provedení homogenního sváru s minimálním přechodovým pásmem. K dosažení potřebné kvality závitových trubek navazují další zařízení jako jsou žíhací pece s ochrannou atmosférou, rovnačky, frézovací stroje pro zarovnání čel a sražení hran, tlakovací lis, nedestruktivní testování, žárové zinkování, závitořez. Kvalitativní parametry závitových trubek jsou uvedeny v normách ČSN, DIN, EN a GOST, podle kterých jsou vyráběny.

Specifikace:

Specifikace Běžná řada Lehká řada
Trubky černé Trubky pozink. Trubky černé Trubky pozink.
Rozměrová norma ČSN EN 10255
Rozměrová norma - ČSN 42 5710.0 42 5710.6 42 5712.0 42 5712.6
Rozměrová norma - DIN 2440 2444    
Rozměrová norma - GOST 3262      
Světlost [", mm] 3/8" - 4", DN 10 - 100 1/2" - 4", DN 15 - 100
Vnější průměr [mm] 16,70 - 115,00 21,00 - 114,90
Síla stěny [mm] 2,35 - 4,50 2,35 - 4,05
Technické dodací podmínky ČSN 42 0142

 

Jakost materiálu:
Nabídka ocelí dle:

ČSN 1134311373
DIN USt34-2, USt37-2
EN 10255  
GOST  Profil a rozměrová tabulka:
ke stáhnutí 

Povrch:

Trubky se dodávají v provedení černém s povrchem okujeným nebo žárově pozinkované. Na povrchu trubek jsou dovoleny vady do hloubky nepřesahující mezní úchylku tloušťky stěny. Vnější výronek po svařování je odstraněn, svar může být na povrchu trubky znatelný, vnitřní výronek podle normy. Po dohodě je možné od rozměru 6/4" dodat trubky s odstraněným vnitřním výronkem. Vrstva zinku je minimálně 400 g/m2.Zpracování:

Podle požadavku zákazníka jsou svařované závitkové trubky dodávány:

 • bez tepelného zpracování (podle normy DIN stav BK)
 • normalizačně žíhané (podle normy DIN stav NBK)

 Délky a tolerance délek:

Označení Délky [m] Tolerance [mm]
Výrobní 5 - 7  
Přibližné 5 - 7 ± 500
Přesné 5 - 7 + 100

Dovolené tolerance vnějšího průměru, tloušťky stěny a přesnosti jsou zabezpečovány podle příslušných norem. 

Balení a označování:

Trubky se dodávají ve svazcích o hmotnosti do 2000 kg, vázány cyklopovou páskou. Každý svazek je opatřen štítkem s údaji:

 • rozměr
 • jakost oceli
 • délky
 • číslo tavby
 • množství v kg, dle požadavku v m, počet kusů
 • odběratel

Černé závitové trubky jsou po dohodě po dobu přepravy k odběrateli chráněny proti atmosférické korozi vrstvou konzervačního prostředku. Závitové trubky se dodávají:

 • bez závitu s hladkými konci
 • se závitem na obou stranách
 • se závity a jedním nátrubkem