Profily ocelové uzavřené svařované čtvercové a obdélníkové - charakteristika

Podélně svařované tenkostěnné profily se vyrábějí z ocelových pásů válcovaných za tepla nebo za studena. Základní materiál je svařen jako trubka, požadovaný tvar a rozměr je tvarován kalibračním pořadím. Pro svařování se používá vysokofrekvenčního proudu s indukčním přenosem proudu na povrch trubky, který zaručuje provedení dokonalého a homogenního svaru s minimálním přechodovým pásmem. Kvalitativní parametry svařovaných profilů jsou uvedeny v normách ČSN, DIN a GOST, podle kterých jsou vyráběny.

Specifikace:

Specifikace Profily uzavřené svařované
čtvercové obdélníkové
Rozměrová norma - ČSN EN 10305-5 10305-5
Rozměrová norma - ČSN EN 10219-2 10219-2
Rozměrová norma - ČSN 42 6935 42 6936
Rozměrová norma - DIN 2395-1 2395-1
Rozměrová norma - GOST 8639 8645
Rozměr [mm] 15,00x15,00 - 64,00x64,00 25,00x20,00 - 120,00x60,00
Síla stěny [mm] 1,20 - 4,00 1,20 - 4,00
Technické dodací podmínky ČSN 42 0121, DIN 2395-2.Jakost materiálu:
Nabídka ocelí dle:

EN 10305-5 E155E190E195E220E235E260,E275E320E355E370E420,
ČSN 11343113731137811448
DIN USt34-2, USt37-2, St37-3, St44-3
GOST St2kp, St3Sp

 

Profil a rozměrová tabulka:
čtvercové - ke stáhnutí 
obdélníkové - ke stáhnutí 

Povrch:

Profily se dodávají podle použitého výchozího materiálu s povrchem:

  • okujeným
  • pozinkovaným
  • lesklým

Profily lze dodávat v provedení se žárově pozinkovaným povrchem v rozsahu:
čtvercové - od rozměru 20 mm do 60 mm včetně a od tloušťky stěny 1,8 mm a vyšší
obdélníkové - od rozměru 30 x 18 mm do rozměru 60 x 40 mm včetně a od tloušťky stěny 2 mm a vyšší.
Maximální délka pozinkovaných profilů je 7 m. Vrstva zinku je minimálně 400 g/m2. Na povrchu jsou dovoleny vady a rýhy, které nepřekročí mezní úchylky tolerance síly stěny. Vnější výronek po svaření je odstraněn, svar může být na vnějším povrchu znatelný, vnitřní výronek ve výšce podle normy v závislosti na tloušťce stěny.

 Zpracování:

Trubky z ocelí značek E155, E195, E235, E275, a E355 se dodávají v jednom z dodacích stavů v uvedených v tabulce Dodací stavy, kromě +CR2.Trubky z ocelí značek E190, E220, E260, E320, E370 a E420 se dodávají ve stavu +CR2.

Označení Symbol a) Popis
Svařováno a kalibrováno za studena +CR1 Trubky obvykle nejsou tepelně zpracovány, ale jsou vhodné pro konečné žíhání b)
+CR2 Trubky nejsou určeny k tepelnému zpracování po svařování a kalibraci c)
Žíháno na měkko +A Trubky jsou po svařování a kalibrování žíhány na měkko v řízené atmosféře
Normalizačně žíháno +N Trubky jsou po svařování a kalibrování normalizačně žíhány v řízené atmosféře
a) Podle EN 10027-1 
b) Mechanické vlastnosti získané po žíhání nebo normalizaci, splňují požadavky uvedené v tabulce 4 pro dodávky ve stavu +A nebo +N. 
c) Pokud se provede další tepelné zpracování, výsledky mechanických vlastností se mohou lišit od požadovaných hodnotDélky a tolerance délek:

Označení Délky [m] Tolerance [mm]
Výrobní 4 - 7  
Přibližné 4 - 7 ± 500
Přesné 4 - 7 + 100
Servisní 0,3-2 +- 0,5

Dovolená tolerance vnějších rozměrů profilů, radiusů, síly stěny a přesnosti je zabezpečována podle příslušných rozměrových norem. 

Balení a označování:

Svařované profily se dodávají ve svazcích čtvercového tvaru o hmotnosti do 2000 kg, vázány cyklopovou páskou. Každý svazek je opatřen štítkem s údaji:

  • rozměr
  • jakost oceli
  • délky
  • číslo tavby
  • množství v kg, dle požadavku v m, počet kusů
  • odběratel

Profily jsou po dohodě po dobu přepravy k odběrateli chráněny proti atmosférické korozi vrstvou konzervačního prostředku.