Trubky ocelové podélně svařované hladké - charakteristika

Trubky ocelové podélně svařované se vyrábějí z ocelových pásů válcovaných za tepla nebo za studena. Pro svaření se používá vysokofrekvenčního proudu s indukčním přenosem proudu na povrch trubky. Tímto způsobem svařování je zaručeno provedení dokonalého a homogenního svaru s minimálním přechodovým pásmem. Kvalitativní parametry svařovaných trubek jsou uvedeny v normách ČSN, DIN, EN a GOST, podle kterých jsou vyráběny.

 Specifikace:

Rozměrová tabulka – ČSN EN 10219-2
Rozměrová norma - ČSN 42 5723
Rozměrová norma - DIN 2458
Rozměrová norma - GOST 107 04
Průměr [mm] 16,00 - 114,30
Síla stěny [mm] 1,50 - 4,50
Technické dodací podmínky ČSN EN 10219-1, ČSN 42 0152, DIN 1615, DIN 1626Jakost materiálu:
Nabídka ocelí dle:

EN 10219-1 S235JRHS275J0H, S275J2HS355J0H, S355J2HS355K2H, S275NHS275NLH, S355NHS355NLH, S460NHS460NLH, S275MHS275MLH, S355MHS355MLH, S420MHS420MLH, S460MHS460MLH
ČSN 1132011343113731137511523
DIN St12, USt34-2, USt37-2, RSt37-2, St52-3
GOST 08kp, St2kp, St2ps, 17GS

 

Profil a rozměrová tabulka:
ke stáhnutí 

 

Povrch:

Trubky se dodávají s povrchem daným technologií a výchozím materiálem:

  • povrch okujený
  • povrch pozinkovaný

Trubky lze dodávat v provedení se žárově pozinkovaným povrchem v rozsahu od vnějšího průměru trubky 22 mm a vyšší a od tloušťky stěny 1,8 mm a vyšší v délkách do 7 m. Vrstva zinku je minimálně 400 g/m2. Vnější výronek po svaření je odstraněn, svar může být na vnějším povrchu znatelný, vnitřní výronek podle normy v závislosti na tloušťce stěny. Po dohodě může být výronek minimalizován nebo odstraněn.

 Zpracování:

Podle požadavku zákazníka jsou svařované trubky dodávány:

  • bez tepelného zpracování (podle normy DIN stav BK)
  • normalizačně žíhané (podle normy DIN stav NBK)

 


Délky a tolerance délek:

Označení Délky [m] Tolerance [mm]
Výrobní 4 - 7  
Přibližné 4 - 7 ± 500
Přesné 4 - 7 + 100
Servisní 0,3 - 2 ± 0,5

Dovolená tolerance vnějšího rozměru, síly stěny a přímosti je zaručována podle příslušných norem. 

Balení a označování:

Trubky se dodávají ve svazcích o hmotnosti do 2000 kg, vázány cyklopovou páskou. Každý svazek je opatřen štítkem s údaji:

  • rozměr
  • jakost oceli
  • délky
  • číslo tavby
  • množství v kg, dle požadavku v m, počet kusů
  • odběratel

Trubky je možno po dohodě značit podélným popisem. Trubky lze po dohodě po dobu přepravy k odběrateli chránit proti atmosférické korozi konzervačním prostředkem.