Trubky ocelové svařované za studena přesně kalibrované - charakteristika

Na výrobu svařovaných za studena přesně kalibrovaných trubek se používá pásová ocel válcovaná za studena nebo ocel válcovaná za tepla mořená. Svařování se provádí na svařovací lince stejnosměrným proudem odporově a zaručuje dokonalý homogenní svár s minimálním přechodovým pásmem. Vysoké rozměrové přesnosti se dosahuje kalibrováním za studena v lince.

Specifikace:

Rozměrová norma – ČSN EN 10305-3
Rozměrová norma - ČSN 42 6713
Rozměrová norma - DIN 2394-1
Rozměrová norma - GOST  
Průměr [mm] 8,00 - 200,00
Síla stěny [mm] 0,50 - 3,00
Technické dodací podmínky ČSN 42 0142, ČSN EN 10305-3, DIN 2394-2.Jakost materiálu:
Nabídka ocelí dle:

EN 10305-3 E155E190E195E220E235E260,E275E320E355E370E420
ČSN 1132011343
DIN St12, USt34-2
GOST 08kp

 

Profil a rozměrová tabulka:
ke stáhnutí 

Povrch:

Povrch přesných kalibrovaných trubek je lesklý s hladkým vnějším i vnitřním povrchem, dovoleny jsou vady a rýhy, které nesmí přesáhnout mezní úchylku síly stěny. Vnější výronek sváru je odstraněn a může být na povrchu znatelný, vnitřní výronek není standardně odstraněn. Dle dohody může být u vybraných rozměrů vnitřní výronek odstraněn.Zpracování:

Přesné kalibrované trubky jsou dodávány po dohodě:

  • tepelně nezpracované (podle normy DIN stav BK)
  • normalizačně žíhané (podle normy DIN stav NBK)

 

Trubky z ocelí značek E155, E195, E235, E275 a E355 se dodávají ve stavu +CR1 nebo +A nebo +N (viz. tabulka). Trubky z ocelí značek E190, E220, E260, E320, E370, E420 se dodávají ve stavu +CR2.

 

Označení Symbol a) Popis
Svařováno a kalibrováno za studena +CR1 Trubky obvykle nejsou tepelně zpracovány, ale jsou vhodné pro konečné žíhání b)
+CR2 Trubky nejsou určeny k tepelnému zpracování po svařování a kalibraci c)
Žíháno na měkko +A Trubky jsou po svařování a kalibrování žíhány na měkko v řízené atmosféře
Normalizačně žíháno +N Trubky jsou po svařování a kalibrování normalizačně žíhány v řízené atmosféře
a) Podle EN 10027-1 
b) POZNÁMKA 1 Mechanické vlastnosti se běžně dodržují po žíhání na měkko (+A) nebo po normalizačním žíhání (+N) 
c) POZNÁMKA 2 Pokud se provede další tepelné zpracování, výsledky mechanických vlastností se mohou lišit od požadovaných hodnot


Dovolené tolerance vnějšího rozměru, síly stěny a přímosti jsou zaručovány podle příslušné normy. Kvalita sváru je kontrolována nedestruktivním testováním, po dohodě může být provedena kontrola hydraulickým tlakem. 


Délky a tolerance délek:

Označení Délky [m] Tolerance [mm]
Výrobní 2 - 7  
Přibližné 2 - 7 ± 250
Přesné 2 - 7 + 100
Servisní 0,3 - 2 ± 0,5Balení a označování:

Přesně kalibrované trubky se dodávají ve svazcích čtvercového nebo šestihranného tvaru o hmotnosti do 2500 kg, po dohodě i jiné hmotnosti, převázány cyklopovou páskou. Každý svazek je opatřen štítkem s údaji:

  • rozměr
  • jakost oceli
  • délky
  • číslo tavby
  • množství v kg, dle požadavku v m, počet kusů
  • odběratel

Trubky lze po dohodě po dobu přepravy k odběrateli chránit proti atmosférické korozi vrstvou konzervačního prostředku.