Trubky ocelové svařované přesné se zvýšenou přesností tažené - charakteristika

Podélně svařované trubky tažené se používají tam, kde je nutná vyšší přesnost rozměrů, kvalita povrchu a pevnostní parametry. Technologie výroby je volena tak, že je dosaženo kvality, která plně odpovídá taženým trubkám bezešvým. Výchozím materiálem pro tažené trubky svařované jsou trubky podélně svařované vysokofrekvenčním, případně stejnosměrným proudem. Požadované kvality trubek se dosáhne jedním nebo více tahy. Požadovanou kvalitu zabezpečuje kromě tažných stolic také upravárenská zařízení:

 • linka chemické úpravny
 • dělící linky
 • rovnačky
 • žíhací pece s ochrannou atmosférou
 • nedestruktivní zkoušení trubek vířivými proudy

Specifikace:

Rozměrová norma ČSN EN 10305-2
Rozměrová norma - ČSN 42 6714, 42 6713 v provedení T
Rozměrová norma - DIN 2393-1
Rozměrová norma - GOST 107 07
Průměr [mm] 4,00 - 115,00
Síla stěny [mm] 0,50 - 6,00
Technické dodací podmínky  

Po dohodě můžeme dodávat tažené trubky dle ČSN 42 6710, 42 6711 a 42 6712, srovnatelné s normou DIN 2391. 

Jakost materiálu:
Nabídka ocelí dle:

EN 10305-2 E155E195E235E275E355
ČSN 1132011343113731137811423114481150311523
DIN St12, USt34-2, USt37-2, USt37-2, St37-3, USt42-2, St44-3, St52-3
GOST 08kp, St2kp, St3Sp, BSt4kp, 17GS

 

Profil a rozměrová tabulka:
ke stáhnutí 

Povrch:

Tažené trubky mají lesklý a hladký vnější i vnitřní povrch. Na povrchu jsou dovoleny u přesných trubek podélné rýhy a prohloubeniny v rozsahu mezních úchylek tlouštěk stěny.Zpracování:

Podle požadavku zákazníka jsou tažené trubky dodávány:

Označení Symbol a) Popis
Taženo za studena / tvrdě +C Po konečném tažení za studena nenásleduje konečné tepelné zpracování
Taženo za studena / měkce +LC Po konečném tepelném zpracování je vhodné lehké přetváření (omezené zmenšení plochy)
Taženo za studena a žíháno pro odstranění vnitřního pnutí +SR Po konečném tažení za studena se provádí žíhání pro odstranění vnitřního pnutí v ochranné atmosféře
Normalizačně žíháno +N Po konečném tažení za studena jsou trubky normalizačně žíhány v ochranné atmosféře
a) Podle EN 10027-1Délky a tolerance délek:

Označení Délky [m] Tolerance [mm]
Výrobní 2 - 7  
Přibližné 2 - 7 ± 500
Přesné 2 - 7 + 50
Servisní 0,3 - 2,0 ± 0,5

Kvalitativní parametry trubek z hlediska rozměrů, tolerancí, přímosti a zkoušení jsou zaručovány podle příslušných norem. 


Balení a označování:

Trubky se dodávají ve svazcích o hmotnosti do 2000 kg, vázány cyklopovou páskou. Po dohodě je možno jednotlivé svazky balit do juty nebo folie. Každý svazek je opatřen štítkem s údaji:

 • rozměr
 • jakost oceli
 • délky
 • číslo tavby
 • množství v kg, dle požadavku v m, počet kusů
 • odběratel

Trubky jsou dodávány na základě požadavku zákazníka s povrchem:

 • suchým (žíhané trubky, provedení NBK)
 • se zbytkem technologického mazadla (nežíhané trubky, provedení BK)
 • s vrstvou konzervačního prostředku